REMAL STRUKTURA

  • REMAL STRUKTURA

Popis

Malířský nátěr s hrubozrnnou strukturou do 0,5 mm

Hrubozrnná barva pro vnitřní nátěry k malování omítek, betonu, dřeva, dřevotřísky,
cetris desek aj. v interiérech. Používá se zejména pro imitaci vzhledu štukové vrstvy.
Obsahuje zrno do 0,5 mm. Barva má výbornou paropropustnost, proto je vhodná
i k nátěrům sanačních omítek v interierech.

Pracovní postup:
Příliš savé, sprašující se nebo nesoudržné podklady je nutno předem napenetrovat (zpevnit) vhodnou penetrací např. REMAL PENETRAČNÍ NÁTĚR, BARLET UNIVERZÁLNÍ PENETRACE nebo BARLET HLOUBKOVÁ PENETRACE resp. SOICRAT PENETRACE. Ředí se max. 5% čisté vody, nanáší se v 1 až 2 vrstvách malířským válečkem s krátkým vlasem. Další vrstvy nanášejte nejdříve po dokonalém zaschnutí. Na vyrovnání nerovných ploch použijeme REMAL stěrku. V trhlinách větších rozměrů je třeba odstranit nesoudržný materiál a pro jejich vyplnění použít akrylátový tmel, po jeho zaschnutí použijeme na vyrovnání REMAL stěrku. Po zaschnutí a přebroušení je podklad snáze přetíratelný malířskou barvou. Na problematická místa (proteklé fleky apod.) je vhodné použít izolační nátěr REMAL FLEK-STOP. Teplota podkladu a prostředí nesmí při aplikaci klesnout pod +5 °C.

Vydatnost:
4 m2/1 kg pro jeden nátěr

Podrobný výpis parametrů
Způsob nanášení: Štětky | Malířské Válečky | Malířské

Soubory ke stažení

Katalogy ke stažení