REMAL SILIKÁT

  • REMAL SILIKÁT

Popis

Silikátová malířská barva

Používá se zejména k nátěrům minerálních podkladů (např. vápenocementové omítky, betony, pórobetony, povrchy vyrovnané pomocí různých vyrovnávacích minerálních hmot) a také pro nátěry sádrokartonových desek, dřevotřískových desek a atd. v interiérech. Vzhledem k velmi nízké hodnotě prostupu vodních par sd je barva vhodná i k nátěrům sanačních omítek.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

- podklad musí být suchý, pevný a vyzrálý, bez mastnost a biologického napadení,                   - savý podklad je nutno předem napenetrovat vhodnou penetrací (BARLET PENETRACE SILIKÁT),  

- staré, nesoudržné minerální nátěry (vápno, cement, minerální barvy apod.) je nutné předem  odstranit oškrabáním a podklad opět zpevnit vhodnou penetrací (BARLET PENETRACE SILIKÁT),                                             

- neminerální, opravené sádrou a málo pevné, sprašující se podklady nejsou vhodné,             - teplota podkladu a prostředí při práci nemá klesnout pod 8 °C a přesáhnout 25 °C,               - okna, nábytek atd. je nutné zakrýt, zaschlé zbytky barev se velmi obtížně odstraňují.

DOPORUČENÝ NÁTĚROVÝ POSTUP:  

Před použitím barvu důkladně promíchejte. Barva se před použitím v závislosti na způsobu aplikace může přiředit   max. 10 % vody. Po 24 hod. schnutí penetrace se nanáší barva ve 2 vrstvách štětkou nebo válečkem s časovým   odstupem 24 hodin mezi jednotlivými vrstvami.

Podrobný výpis parametrů
Způsob nanášení: Štětky | Malířské Válečky | Malířské

Soubory ke stažení

Katalogy ke stažení