Technický servis

Prezentace výrobků skupiny

Prezentace na prezentačních akcích VO BAL a jiných VO a partnerů
Prezentace v obchodních řetězcích
Prezentace v prodejní síti KBaD
Akviziční prezentace
Tvorba prezentačních materiálů a pomůcek
Tvorba pracovních postupů
Dozorování staveb
Aplikační servis
Podpora OZ VO BAL, BAL Slovakia, BAL KV
Průběžné testování a sledování kvality vyráběných výrobků
Testování vyvíjených výrobků
Odborné posuzování a znalost konkurenčních výrobků
Spolupráce s vývojem
Školení všech OZ v rámci skupiny
Školení řemeslníků po oblastech