HOSTAGRUND ZINEX 2v1 S2820

  • Foto

Popis

Jednovrstvá akrylátová barva na čerstvý pozink

Barva je určena k jednovrstvým antikorozním nátěrům oceli a lehkých kovů ( včetně pozinkované oceli ). Barvu je možné použít i jako základní antikorozní nátěr pod akrylátové, polyuretanové či epoxidové typy vrchních emailů.

Pracovní postup:
Příprava podkladu: Podklad pro aplikaci musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, rzi a prachu, mechanicky očištěný. Nejdříve ze všeho se musí povrch odmastit pomocí vhodného čistícího prostředku ( např. technický benzín P 6402, aceton P 6401 nebo kde je to možné teplá tlaková voda s obsahem saponátu ). Pro případné odstranění zbytků různých solí je nutné povrch následně opláchnout čistou vodou. Hrubé a dobře přilnavé nečistoty je nutné odstranit ručně nebo mechanicky ( broušením, škrábáním ). Případnou rez je možné odstranit též ručně nebo mechanicky ( kovové kartáče, brusné kotouče ) nebo pomocí odrezovačů. V případě použití chemických odrezovačů je nutný následný oplach čistou vodou. Dříve natřené povrchy je nutné očistit, odmastit a zbavit starých nepřilnavých nátěrů. Pro zajištění kompatibility nového nátěru se starým je doporučeno provést zkušební referenční nátěr na ploše 1 m2. Opravy dříve natíraných povrchů neprovádět bez specifikace původního nátěru a konzultace s výrobcem S 2820. Je doporučeno dodržovat celý nátěrový systém dle katalogového listu výrobce. Příklad nátěrového postupu: Obal otevřít těsně před použitím, důkladně rozmíchat, aby došlo k dokonalé homogenizaci celého obsahu obalu, podle potřeby přiředit a znovu důkladně rozmíchat. Nátěr (nástřik) barvou S 2820 je nutné provádět tak, aby tloušťka zaschlého nátěru byla minimálně 80 um (v případě nutnosti druhé vrstvy je nutno počítat s pomalejším zasycháním). Při aplikaci stříkáním se nejprve ošetří problematická místa ( rohy, hrany, sváry, povrchové vady ) tzv. pásovým nátěrem štětcem a teprve po zavadnutí tohoto nátěru se provádí nástřik celé plochy ( včetně již natřených problematických míst ). Druhou vrstvu je možné aplikovat po 24h nebo v případě aplikace stříkáním systémem „mokrý do mokrého“ po cca 15 – 30 minutách.

Vydatnost:
10 - 11 m2/l na jednu vrstvu 40 um suchého filmu

Podrobný výpis parametrů
Způsob nanášení: Štětce Válečky | Lakovací Stříkáním

Soubory ke stažení

Katalogy ke stažení