BARLET SILIKON BÁZE V4018

  • BARLET SILIKON BÁZE V4018

Popis

Fasádní silikonová barva

Fasádní silikonová barva báze A, B, C k probarvování -  používá se k venkovním nátěrům vápenocementových omítek, betonu, pórobetonu, dřevotřísky apod

Pracovní postup:
Nová vápenocementová omítka se po 4 týdnech zrání natírá štětkou prostředkem BARLET penetrační nátěr silikon, zasychání min. 4 hodiny. V případě místních vysprávek, kdy není možné čekat 4 týdny na vyzrání omítky lze po vyschnutí nové omítky tuto ošetřit Neutralizační solí REMAL TELSAL V 2026 a po vyschnutí pokračovat výše uvedenou penetrací, dále 2x nátěr barvou BARLET silikon v časovém intervalu mezi nátěry 4-6 hod. První nátěr doporučujeme provést štětkou, druhý štětkou nebo válečkem.

Vydatnost:
5 m2/1 kg v jedné vrstvě

Podrobný výpis parametrů
Způsob nanášení: Štětky | Malířské Válečky | Malířské

Soubory ke stažení

Katalogy ke stažení